Wat kan SpoedWare voor u doen?

Crowding

Realtime crowdingsindicatoren

Crowding is waar het bij SpoedWare allemaal om draait. SpoedWare haalt iedere 60 seconden gegevens op uit uw electronisch patiëntendossier en interpreteert de data aan de hand van door u bepaalde parameters. Deze interpretatie is mogelijk voor de gehele dienst maar kan ook opgesplitst worden per zone.

Elke parameter ondersteunt twee alarmen. Gele alarmen geven aan dat een bepaalde parameter afwijkt van zijn normale waarde. Mits een proactieve aanpak kan dit snel opgelost worden. Loopt de situatie verder uit de hand, dan wordt een rood alarmen gegenereerd wanneer de parameter zijn alarmdrempel bereikt heeft: oplopende wachttijden, ontevreden patiënten, gefrustreerde medewerkers …

Ook elders binnen het ziekenhuis kan SpoedWare nuttig zijn. Zo kan de opnamemanager het systeem gebruiken om de opnameplanning te beïnvloeden in functie van de drukte op spoedgevallen zonder dat er voortdurend overleg tussen beide diensten noodzakelijk is.


Actiekaarten

Naast de criteria voor crowding kiest u ook actiekaarten die SpoedWare weergeeft bij elk alarm dat zich kan voordoen. Deze actiekaarten kunnen algemeen en breed toepasbaar zijn of zeer specifiek afgesteld op een enkele parameter.

Waar de indicatoren de medewerkers helpen om crowding te herkennen voordat het zich voordoet, leren de actiekaarten medewerkers omgaan met crowding. De inhoud van deze actiekaarten werd op voorhand afgesproken na overleg binnen het ziekenhuis en geven de medewerkers een kader waarin ze crowding doeltreffend kunnen aanpakken.

Medewerkers staan niet langer gefrustreerd langs de zijlijn te kijken hoe leidinggevenden de problemen oplossen maar nemen zelf initiatief binnen een duidelijk omschreven kader.

Contacteer SpoedWare vandaag nog

Crowding

Crowding

Informatieschermen in wachtzalen (Uitbreiding)

Mits enkele kleine aanpassingen kan u SpoedWare ook aanwenden om informatie te geven aan patiënten en bezoekers in de wachtzalen. Er wordt meer ruimte voorzien voor informatieve boodschappen zoals het gebruik van de parking, openingsuren van de cafetaria enzovoort.

Indien gewenst kunnen enkele crowdingsindicatoren zoals het aantal patiënten of de gemiddelde wachttijd weergegeven worden. Met de pre-hospitaal module is het zelfs mogelijk om een boodschap weer te geven dat de arts tijdelijk onbeschikbaar is wegens een dringende interventie en dat medewerkers druk bezig zijn om spoedig een andere oplossing te zoeken.

Verder behoren ook nieuwsberichten en weersinformatie tot de mogelijkheden.


Pre-hospitaal (Uitbreiding)

Met het uitbreidingspakket pre-hospitaal kan SpoedWare uw personeel alarmeren en informeren bij dringende interventies. Van zodra een interventie wordt aangemaakt kan SpoedWare alarmmeldingen versturen naar DECT-toestellen in uw ziekenhuis, boodschappen weergeven op de infoschermen samen met hoorbare alarmen.

Voor de chauffeurs kan SpoedWare een kaart met routebeschrijving weergeven naar het interventieadres. Beschikt uw dienst over tablets of laptops met mobiel internet? Dan kan u onderweg de nodige oproepinformatie raadplegen of communiceren met het ziekenhuis over eventueel te treffen voorbereidingen bij uw aankomst.

We zijn nog volop bezig met de ontwikkeling van deze module, maar automatisering door gegevens op te halen van de 112-centrale of het meesturen van vitale-parameters opgehaald uit uw LifePak 15 behoren volgens ons zeker tot de mogelijkheden.

Crowding

Wat kan u verwachten van SpoedWare?

Welke service krijgt u van het SpoedWare-team.

Kan SpoedWare ook in ons ziekenhuis?

Welke service krijgt u van het SpoedWare-team.

Zijn er alternatieven voor de cloud?

We werken graag aan een passende oplossing.

Contacteer ons voor meer informatie!

Maak vandaag nog een afspraak voor een demonstratie.